1

ท่องเที่ยว Can Be Fun For Anyone

News Discuss 
นิสัยของชาวแคนาดาแตกต่างกันออกไปตามเชื้อชาติ จึงให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกัน แคนาดาค่อนข้างให้ความสำคัญกับคนพิการ คนชรา และเด็กๆ ด้วยการจัดสวัสดิการเป็นอย่างดี คนแคนาดาให้ความสำคัญกับมารยาทสังคม กฏหมาย การจราจร ความเท่าเทียมทางเพศ และไม่ค่อยมีความเหลื่มล้ำทางสังคมหรือดูถูกชนชั้นแรงงานกันมากนัก คือภาพรวมมันก็จะเกิดผู้บริโภคหลากหลายแบบแหละ แต่เรื่องที่เราอยากให้เกิดคือ localization การ... https://gautamar406qrq2.wikiparticularization.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story